Voorwaarden

De opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor:

  • Het aanvragen van een parkeerverbod/kraanvergunning
  • Degelijke toegang tot de werf
  • Navragen van aanwezige putten of ondergrondse leidingen

Schade of kosten die voortvloeien uit bovenstaande zaken zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

Wij attenderen U op het feit dat de te hijsen/te transporteren beglazing of goederen nimmer door ons is verzekerd hetgeen inhoudt dat eventuele breukrisico of schade ten allen tijden voor Uw verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid zal zijn

De planning alsook de facturatie verloopt met dagdelen van 3 uur

  • De tijd die nodig is om van en naar de werf vanuit Essen te rijden, geldt eveneens al werktijd.
  • Bij annulering van een job wordt hier 50% van de dagdelen aangerekend met minimum van 1 dagdeel.
  • Wordt er een job verplaatst naar een andere datum binnen de 5 werkdagen voor aanvang wordt hier 1 dagdeel voor aangerekend.
  • Als er materiaal moet getransporteerd worden dan is de verlader mee verantwoordelijk om dit op een reglemetaire manier te kunnen vast sjorren of beschermen tegen schade.
  • Het uurtarief telt voor 1 kraan per job, is er toch een tweede kraan nodig zal deze extra aangerekend worden alsook de extra hijsmiddelen die nodig zijn om de job te kunnen uitvoeren.
  • Indien het werk meer tijd vraagt dan het gereserveerde dagdeel wordt in samenspraak naar eventuele meerwerk uren gekeken, afhankelijk van de reeds gemaakte planning. Elk meerwerk uur dat gestart is, wordt volledig aangerekend.